آموزش معاملات خرید در پلتفرم بیتگاه

#مرحله اول

ثبت نام و مطالعه قوانین

#مرحله دوم

ارسال مدارک احراز هویت و ثبت اطلاعات بانکی

*مدارک ارسال شده پس از برسی و تماس تایید میگردد.

*حساب بانکی ثبت شده در صورت همنام بودن با مشخصات کاربری تایید میگردد.

#مرحله سوم

یافتن فروشنده مورد نظر و ارسال درخواست خرید.

 

#مرحله چهارم

پرداخت فاکتور و گروگذاری وجه پس از تایید درخواست از سوی فروشنده

*شارژ حساب فقط با کارت های بانکی تایید شده که در صفحه شارژ آنلاین نمایش داده شده است مقدور میباشد.

*همزمان با پرداخت فاکتور ایجاد شده گروگذاری وجه برای معامله مذکور انجام می شود.

 

#مرحله پنجم

گروگذاری وجه و ارسال کیف پول جهت دریافت رمزارز خریداری شده

*پس از برسی کیف پول خود و دریافت کامل رمزارز خریداری شده گزینه آزادسازی وجه و پایان معامله را کلیک کنید.

*در صورت عدم انتقال رمزار از سوی فروشنده کد معامله را جهت لغو معامله به بخش داوری و حل اختلاف ارسال نمایید.